You are not logged in.

#1 24-06-21 07:16:51

Mariogod
Member
Registered: 24-06-21
Posts: 2

i cannot log in please help

Ragnarok has been crashed!

UTC Time:       23/06/2021 23:16:12
Local Time:     24/06/2021 07:16:12
EXE version:    2018-06-20
Gepard version: 2021052001

OS version: Windows 10

0x004cda63 ElementsRO.exe
0x004cdc3e ElementsRO.exe
0x00513949 ElementsRO.exe
0x006f60d5 ElementsRO.exe
0x0071f1e4 ElementsRO.exe
0x00a8bb09 ElementsRO.exe
0x00b137a3 ElementsRO.exe
0x00b14cd1 ElementsRO.exe
0x77798774 ntdll.dll
0xffffffffffffffff ----------
0x777ba128 ntdll.dll

EAX: 0x0019f810 | 0001701904
ECX: 0x00000000 | 0000000000
EDX: 0x02910000 | 0043057152
EBX: 0x00000000 | 0000000000
ESI: 0x60f15420 | 1626428448
EDI: 0x00000002 | 0000000002
ESP: 0x0019f808 | 0001701896
EBP: 0x0019f81c | 0001701916
EIP: 0x004cda63 | 0005036643
DR0: 0x00000000 | 0000000000
DR1: 0x00000000 | 0000000000
DR2: 0x00000000 | 0000000000
DR3: 0x00000000 | 0000000000
DR6: 0x00000000 | 0000000000
DR7: 0x00000000 | 0000000000

=============================================================================

RST: 0
SST: 0
CST: 0
TCI: 1

TL1: 0
TL2: 15
TL3: 7

SC_1: 0
SC_2: 0
SC_3: 7
SC_4: 1
SC_5: 0
SC_6: 0

PVF_1: 0
PVF_2: 0
PVF_3: 0
PVF_4: 0
PVF_5: 0
EB: 0 0 0 0
PID: 0

=================================== Stack ===================================
0019f808:  0c a1 09 51 20 54 f1 60 e0 f8 19 00 68 73 b3 00      Q T `    hs 
0019f818:  ff ff ff ff 2c f8 19 00 3e dc 4c 00 00 00 00 00       ,   > L     
0019f828:  00 00 00 00 ec f8 19 00 49 39 51 00 00 00 00 00           I9Q     
0019f838:  00 00 00 00 fc a1 09 51 20 54 f1 60 e8 5a 6d 5d          Q T ` Zm]
0019f848:  28 3b f3 00 90 7e 4d 5d 01 00 00 00 30 7d 4d 5d   (;   ~M]    0}M]
0019f858:  00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 3f                 @?
0019f868:  00 00 00 00 00 00 5d 3f 00 00 d8 3d 00 00 00 00         ]?   =   
0019f878:  00 00 00 00 2c 01 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00       ,           
0019f888:  64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   d               
0019f898:  02 00 00 00 30 7d 4d 5d 00 00 00 00 78 9b 0d 61       0}M]    x  a
0019f8a8:  6c c1 bc 5d c8 f8 19 00 00 00 00 00 20 54 f1 60   l  ]         T `
0019f8b8:  30 00 00 00 0a 39 ce 60 fa ff ff ff 00 00 00 00   0    9 `       
0019f8c8:  00 00 00 00 01 00 00 00 02 00 00 00 04 00 00 00                   
0019f8d8:  03 00 00 00 fc a1 09 51 14 f9 19 00 18 36 b4 00          Q     6 
0019f8e8:  ff ff ff ff 20 f9 19 00 d5 60 6f 00 30 a0 09 51            `o 0  Q
0019f8f8:  20 54 f1 60 e8 5a 6d 5d 28 3b f3 00 00 20 40 3f    T ` Zm](;    @?
0019f908:  00 90 00 3f 20 7e ef 60 5c f9 19 00 84 f9 19 00      ? ~ `\       
0019f918:  20 85 b8 00 ff ff ff ff 5c f9 19 00 e4 f1 71 00           \     q
0019f928:  00 00 00 00 70 3f e4 00 80 f7 cd 60 48 3f e4 00       p?     `H? 
0019f938:  28 3b f3 00 20 54 f1 60 08 f8 a6 09 90 f9 19 00   (;   T `       
0019f948:  65 3e 51 00 5d 00 00 00 e8 5a 6d 5d d8 bd 71 00   e>Q ]    Zm]  q
0019f958:  4c a0 09 51 90 f9 19 00 09 bb a8 00 80 f7 cd 60   L  Q           `
0019f968:  7f b9 a8 00 40 3f e4 00 4c e4 74 00 80 a0 09 51       @?  L t    Q
0019f978:  b8 49 7b 5d 01 00 00 00 e6 09 23 62 40 ff 19 00    I{]      #[email protected]   
0019f988:  66 2d b9 00 ff ff ff ff 4c ff 19 00 a3 37 b1 00   f-      L    7 
INIT: 16 : 1a : 0

VSYNC: 1

LL/LLD: 62/cd

FM: ca8620
TM: ffb4c4

LID: 4f69
PMU: 48d84
CMU: 48d58

=============================================================================

Loaded GRFs:

[0] gepard.grf
[1] elements-ro-update2.grf
[2] elements-ro-update.grf
[3] elements.grf
[4] rdata.grf
[5] data.grf

=============================================================================

Network packet's statistic:

s_bytes: 109 bytes
r_bytes: 1 Kbytes

s_packets ->: 6
r_packets <-: 6

00# -> a109 [7093 ms]
01# -> a109 [7093 ms]
02# -> a109 [7093 ms]
03# -> a109 [7093 ms]
04# -> a109 [7093 ms]
05# <- b908bda5000015951e000000 [7109 ms]
06# <- 0d020400 [7109 ms]
07# <- a00905000000 [7109 ms]
08# <- 6b00c4060f0f0f000000000000000000000000000000000000000022b102004703000000000000a0860100090f0000000000000a000000000000000000000000000000000000000000000048007a0000007a0000001e001b00960000000e00000001001100000000000000000000000100000053696e67536f6e6700000000000000000000000000000000090101010e010a00010063617370656e2e676174000000000000000000000000000000000000000000000172980200ffe0f50500000000481d0000746aca050000000046000000000000000000000000000000000000000000000007001238000012380000c104c1049600af0f01000000010063000b000000040000000000000000004869746d65426162650000000000000000000000000000000101325d5d010400010063617370656e2e6761740000000000000000000000000000000000000000000001f8970200ffe0f50500000000175a0300ffc99a3b0000000046000000000000000000000000000000000000000000000003009e1d00009e1d0000190219029600ac0f170000000b00630006005d060000da065e06070000006b69617700000000000000000000000000000000000000000163190163010000010063617370656e2e67617400000000000000000000000000000000000000000000011d980200ffe0f5050000000032760700ffc99a3b00000000460000000000000000000000000000000000000000000000b902661e0000661e00003d023d029600b30f15000000010063000300310002001100000008000000706f747573657200000000000000000000000000000000006301010101010100010063617370656e2e67617400000000000000000000000000000000000000000000012c9802000100000000000000fca32a00e75a7804000000004100000000000000000000000000000000000000000000001f003a4500003a450000a5017f019600a80f090000000000610003000000000000000000040000004d61796265000000000000000000000000000000000000005a013d0101520200010070726f6e746572612e676174000000000000000000000000000000000000000001489802009dabb603000000002dff1800fefc5212000000004600000000000000000000000000000000000000000000000000e31f0000e31f00009f01d50196001800010000000000630000000000000000000000000000006869697465720000000000000000000000000000000000003501500163010300010063617370656e2e676174000000000000046bcafd000000000000000000000000017c980200ffe0f505000000003e412b00ffc99a3b000000004600000000000000000000000000000000000000000000000000e0370000e0370000330200029600ad0f0e000000000063000000000000000000000002000000546f756368497400000000000000000000000000000000006201470147050500010063617370656e2e676174000000000000000000000000000000000000000000000199990200ffe0f505000000003c127a009c731601000000004600000000000000000000000000000000000000000000005a02e61f0000ab3300008c0281029600b00f01000000000063000400000000000000000000000000536574746c65000000000000000000000000000000000000190163010e010600010063617370656e2e6761740000000000000000000000000000000000000000000001399f0200ffe0f505000000003c00000048e50c0e0000000032000000000000000000000000000000000000000000000075015613000056130000f901f9019600cf0f0f0000000000630000000000000000000000040000004b617261746568000000000000000000000000000000000063340a0114010700010063617370656e2e676174000000000000126bcafd0000000000000000000000000195a80200ffe0f50500000000e8d3160097a01009000000004600000000000000000000000000000000000000000000000500601a0000601a0000b60980099600aa0f0100000000006300000000000000000000000000000061627a7700000000000000000000000000000000000000004f013d6301010800010070726f6e746572612e676174000000000000000000000000000000000000000001f6ab0200ffe0f50500000000f4d46200f18d9018000000004600000000000000000000000000000000000000000000000300cb1a0000cb1a0000580758079600b10f1500000000006300040000000000000000000600000052656164546f6f4d756368000000000000000000000000006301196301010900010063617370656e2e6761740000000000000000000000000000000000000000000001 [7109 ms]
09# <- 2d081d000f00000f0f0000000000000000000000000000000000000000 [7109 ms]
10# -> 650015951e00306b384ea29dec16000001 [7156 ms]
11# <- c40ae000306b384e15951e00a29dec160000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000000000000002d207a87e917456c656d656e7473524f000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 [7656 ms]

=============================================================================

00# [FAIL] sprite\¾Ç¼¼»ç¸®\³²\³²_sb_headwear.spr [1718 ms]
01# [FAIL] sprite\¾Ç¼¼»ç¸®\³²\³²_sb_headwear.act [7015 ms]
02# [ OK ] palette\¸Ó¸®\¸Ó¸®23_³²_7.pal [7015 ms]
03# [ OK ] sprite\Àΰ£Á·\¸Ó¸®Åë\³²\23_³².spr [7015 ms]
04# [ OK ] sprite\Àΰ£Á·\¸Ó¸®Åë\³²\23_³².act [7031 ms]
05# [ OK ] sprite\Àΰ£Á·\¸öÅë\³²\½º³ªÀÌÆÛ_³².spr [7031 ms]
06# [ OK ] sprite\Àΰ£Á·\¸öÅë\³²\½º³ªÀÌÆÛ_³².act [7031 ms]
07# [ OK ] imf\ÇåÅÍ_³².imf [7031 ms]
08# [ OK ] texture\À¯ÀúÀÎÅÍÆäÀ̽º\select_character_ver3\bg_back1.tga [7046 ms]
09# [ OK ] texture\À¯ÀúÀÎÅÍÆäÀ̽º\select_character_ver3\img_slot_press.bmp [7046 ms]
10# [ OK ] texture\À¯ÀúÀÎÅÍÆäÀ̽º\select_character_ver3\img_slot_over.bmp [7046 ms]
11# [ OK ] texture\À¯ÀúÀÎÅÍÆäÀ̽º\select_character_ver3\img_slot_normal.bmp [7046 ms]
12# [ OK ] texture\À¯ÀúÀÎÅÍÆäÀ̽º\select_character_ver3\bt_right_off.bmp [7046 ms]
13# [ OK ] texture\À¯ÀúÀÎÅÍÆäÀ̽º\select_character_ver3\bt_left_off.bmp [7046 ms]
14# [ OK ] texture\À¯ÀúÀÎÅÍÆäÀ̽º\select_character_ver3\bt_gamestart_press.bmp [7046 ms]
15# [ OK ] texture\À¯ÀúÀÎÅÍÆäÀ̽º\select_character_ver3\bt_gamestart_over.bmp [7046 ms]
16# [ OK ] texture\À¯ÀúÀÎÅÍÆäÀ̽º\select_character_ver3\bt_gamestart_off.bmp [7046 ms]
17# [ OK ] texture\À¯ÀúÀÎÅÍÆäÀ̽º\btn_big_used_b.bmp [7062 ms]
18# [ OK ] texture\À¯ÀúÀÎÅÍÆäÀ̽º\btn_big_used_a.bmp [7062 ms]
19# [ OK ] texture\À¯ÀúÀÎÅÍÆäÀ̽º\btn_big_used.bmp [7062 ms]
20# [ OK ] texture\À¯ÀúÀÎÅÍÆäÀ̽º\btn_del_b.bmp [7062 ms]
21# [ OK ] texture\À¯ÀúÀÎÅÍÆäÀ̽º\btn_del_a.bmp [7062 ms]
22# [ OK ] texture\À¯ÀúÀÎÅÍÆäÀ̽º\btn_del.bmp [7062 ms]
23# [ OK ] texture\À¯ÀúÀÎÅÍÆäÀ̽º\btn_make_b.bmp [7062 ms]
24# [ OK ] texture\À¯ÀúÀÎÅÍÆäÀ̽º\btn_make_a.bmp [7062 ms]
25# [ OK ] texture\À¯ÀúÀÎÅÍÆäÀ̽º\btn_make.bmp [7062 ms]
26# [ OK ] texture\À¯ÀúÀÎÅÍÆäÀ̽º\select_character_ver3\bt_info_press.bmp [7062 ms]
27# [ OK ] texture\À¯ÀúÀÎÅÍÆäÀ̽º\select_character_ver3\bt_info_over.bmp [7062 ms]
28# [ OK ] texture\À¯ÀúÀÎÅÍÆäÀ̽º\select_character_ver3\bt_info_normal.bmp [7062 ms]
29# [ OK ] texture\À¯ÀúÀÎÅÍÆäÀ̽º\select_character_ver3\bt_close2_press.bmp [7062 ms]
30# [ OK ] texture\À¯ÀúÀÎÅÍÆäÀ̽º\select_character_ver3\bt_close2_over.bmp [7062 ms]

=============================================================================

00000001
00000001 ..\ftwrk.lex
00000001 E:\back up RO file Kro\Element\Elements-RO\ProhibitionLog.gd
00000001 sprite\¾Ç¼¼»ç¸®\³²\³²_sb_headwear.act
00000001 sprite\¾Ç¼¼»ç¸®\³²\³²_sb_headwear.spr

=============================================================================

0x00400000   0x02292000   E:\back up RO file Kro\Element\Elements-RO\ElementsRO.exe
0x77730000   0x0019a000   C:\WINDOWS\SYSTEM32\ntdll.dll
0x75e70000   0x000e0000   C:\WINDOWS\System32\KERNEL32.DLL
0x726a0000   0x00010000   C:\Program Files\AVAST Software\Avast\x86\aswhook.dll
0x75fb0000   0x001ff000   C:\WINDOWS\System32\KERNELBASE.dll
0x65ad0000   0x0009f000   C:\WINDOWS\SYSTEM32\apphelp.dll
0x763b0000   0x0007a000   C:\WINDOWS\System32\ADVAPI32.dll
0x770b0000   0x000bf000   C:\WINDOWS\System32\msvcrt.dll
0x75640000   0x00076000   C:\WINDOWS\System32\sechost.dll
0x75d80000   0x000bb000   C:\WINDOWS\System32\RPCRT4.dll
0x74ef0000   0x00020000   C:\WINDOWS\System32\SspiCli.dll
0x74ee0000   0x0000a000   C:\WINDOWS\System32\CRYPTBASE.dll
0x77580000   0x00062000   C:\WINDOWS\System32\bcryptPrimitives.dll
0x75f70000   0x00021000   C:\WINDOWS\System32\GDI32.dll
0x775f0000   0x00017000   C:\WINDOWS\System32\win32u.dll
0x77240000   0x0015d000   C:\WINDOWS\System32\gdi32full.dll
0x776a0000   0x0007c000   C:\WINDOWS\System32\msvcp_win.dll
0x74f10000   0x00120000   C:\WINDOWS\System32\ucrtbase.dll
0x766e0000   0x00198000   C:\WINDOWS\System32\USER32.dll
0x635c0000   0x000e9000   C:\WINDOWS\SYSTEM32\DDRAW.dll
0x75e40000   0x00025000   C:\WINDOWS\System32\IMM32.DLL
0x723e0000   0x000c1000   C:\WINDOWS\SYSTEM32\dxgi.dll
0x659b0000   0x00007000   C:\WINDOWS\SYSTEM32\DCIMAN32.dll
0x74320000   0x00032000   C:\WINDOWS\SYSTEM32\IPHLPAPI.DLL
0x622e0000   0x00085000   E:\back up RO file Kro\Element\Elements-RO\MSVCP110.dll
0x62200000   0x000d6000   E:\back up RO file Kro\Element\Elements-RO\MSVCR110.dll
0x76230000   0x00092000   C:\WINDOWS\System32\oleaut32.dll
0x76460000   0x00277000   C:\WINDOWS\System32\combase.dll
0x756e0000   0x0057b000   C:\WINDOWS\System32\SHELL32.dll
0x723c0000   0x00019000   C:\WINDOWS\SYSTEM32\dxcore.dll
0x75600000   0x0003b000   C:\WINDOWS\System32\cfgmgr32.dll
0x77610000   0x00084000   C:\WINDOWS\System32\shcore.dll
0x75040000   0x005c0000   C:\WINDOWS\System32\windows.storage.dll
0x75f50000   0x00017000   C:\WINDOWS\System32\profapi.dll
0x76e40000   0x00043000   C:\WINDOWS\System32\powrprof.dll
0x75030000   0x0000d000   C:\WINDOWS\System32\UMPDC.dll
0x74360000   0x00013000   C:\WINDOWS\SYSTEM32\NETAPI32.dll
0x771f0000   0x00044000   C:\WINDOWS\System32\shlwapi.dll
0x75fa0000   0x0000f000   C:\WINDOWS\System32\kernel.appcore.dll
0x76210000   0x00013000   C:\WINDOWS\System32\cryptsp.dll
0x77520000   0x0005e000   C:\WINDOWS\System32\WS2_32.dll
0x73d20000   0x00024000   C:\WINDOWS\SYSTEM32\winmm.dll
0x65970000   0x00035000   E:\back up RO file Kro\Element\Elements-RO\binkw32.dll
0x76d40000   0x000f7000   C:\WINDOWS\System32\ole32.dll
0x654d0000   0x0001f000   E:\back up RO file Kro\Element\Elements-RO\cps.dll
0x10000000   0x0005d000   E:\back up RO file Kro\Element\Elements-RO\granny2.dll
0x733e0000   0x00023000   C:\WINDOWS\SYSTEM32\winmmbase.dll
0x60000000   0x0005d000   E:\back up RO file Kro\Element\Elements-RO\ijl15.dll
0x21100000   0x0005e000   E:\back up RO file Kro\Element\Elements-RO\mss32.dll
0x61700000   0x00afc000   E:\back up RO file Kro\Element\Elements-RO\gepard.dll
0x76430000   0x00006000   C:\WINDOWS\System32\PSAPI.DLL
0x734e0000   0x0000f000   C:\WINDOWS\SYSTEM32\WTSAPI32.dll
0x72cb0000   0x0018f000   C:\WINDOWS\SYSTEM32\dbghelp.dll
0x61670000   0x0008d000   C:\WINDOWS\WinSxS\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.18362.1621_none_bb663f97ec8cde5f\COMCTL32.dll
0x73d50000   0x0045c000   C:\WINDOWS\SYSTEM32\WININET.dll
0x65960000   0x00008000   C:\WINDOWS\SYSTEM32\FLTLIB.DLL
0x73630000   0x00008000   C:\WINDOWS\SYSTEM32\VERSION.dll
0x73460000   0x0007a000   C:\WINDOWS\system32\uxtheme.dll
0x76ef0000   0x00103000   C:\WINDOWS\System32\MSCTF.dll
0x6dd00000   0x00082000   C:\WINDOWS\SYSTEM32\TextInputFramework.dll
0x6a010000   0x0025e000   C:\WINDOWS\SYSTEM32\CoreUIComponents.dll
0x6dc70000   0x00089000   C:\WINDOWS\SYSTEM32\CoreMessaging.dll
0x731c0000   0x00029000   C:\WINDOWS\SYSTEM32\ntmarta.dll
0x69f30000   0x000d7000   C:\WINDOWS\SYSTEM32\wintypes.dll
0x716f0000   0x0022a000   C:\WINDOWS\SYSTEM32\iertutil.dll
0x75c60000   0x00007000   C:\WINDOWS\System32\NSI.dll
0x73360000   0x00015000   C:\WINDOWS\SYSTEM32\dhcpcsvc.DLL
0x77510000   0x0000e000   C:\WINDOWS\System32\msasn1.dll
0x70630000   0x00026000   C:\WINDOWS\SYSTEM32\cryptnet.dll
0x75c70000   0x00101000   C:\WINDOWS\System32\CRYPT32.dll
0x76360000   0x00046000   C:\WINDOWS\System32\WINTRUST.DLL
0x756c0000   0x0001b000   C:\WINDOWS\System32\imagehlp.dll
0x73190000   0x0002f000   C:\WINDOWS\system32\rsaenh.dll
0x76440000   0x00019000   C:\WINDOWS\System32\bcrypt.dll
0x6dd90000   0x00221000   C:\WINDOWS\system32\nvspcap.dll
0x73170000   0x0001e000   C:\WINDOWS\SYSTEM32\gpapi.dll
0x73380000   0x00052000   C:\WINDOWS\system32\mswsock.dll
0x05850000   0x00007000   E:\back up RO file Kro\Element\Elements-RO\dinput.dll
0x728d0000   0x00044000   C:\WINDOWS\SYSTEM32\WINSTA.dll
0x65a60000   0x00062000   C:\WINDOWS\SYSTEM32\D3DIM700.DLL
0x0b7d0000   0x0002a000   E:\back up RO file Kro\Element\Elements-RO\Mp3dec.asi
0x0b800000   0x00016000   E:\back up RO file Kro\Element\Elements-RO\Mssfast.m3d
0x659e0000   0x0007e000   C:\WINDOWS\SYSTEM32\DSOUND.DLL
0x77170000   0x00080000   C:\WINDOWS\System32\clbcatq.dll
0x72c00000   0x00062000   C:\WINDOWS\System32\MMDevApi.dll
0x73140000   0x00023000   C:\WINDOWS\System32\DEVOBJ.dll
0x66030000   0x0011e000   C:\WINDOWS\SYSTEM32\AUDIOSES.DLL
0x62390000   0x0000f000   C:\WINDOWS\SYSTEM32\resourcepolicyclient.dll
0x70d30000   0x000fd000   C:\Windows\System32\Windows.UI.dll
0x72aa0000   0x000c2000   C:\Windows\System32\InputHost.dll
0x73260000   0x000c5000   C:\Windows\System32\PROPSYS.dll
0x72bf0000   0x00008000   C:\WINDOWS\SYSTEM32\avrt.dll
0x70660000   0x000d5000   C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_60daf66a00f2e0b6\nvldumd.dll
0x6a270000   0x01612000   C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_60daf66a00f2e0b6\nvd3dum.dll
0x65480000   0x00045000   E:\back up RO file Kro\Element\Elements-RO\libcurl.dll
0x76e90000   0x00056000   C:\WINDOWS\System32\WLDAP32.dll
0x73430000   0x00025000   C:\WINDOWS\SYSTEM32\dwmapi.dll
0x63200000   0x00011000   C:\WINDOWS\system32\napinsp.dll
0x631e0000   0x00016000   C:\WINDOWS\system32\pnrpnsp.dll
0x741d0000   0x00092000   C:\WINDOWS\SYSTEM32\DNSAPI.dll
0x631d0000   0x0000b000   C:\WINDOWS\System32\winrnr.dll
0x72c70000   0x00016000   C:\WINDOWS\system32\NLAapi.dll
0x631c0000   0x00010000   C:\WINDOWS\system32\wshbth.dll
0x731f0000   0x00051000   C:\WINDOWS\System32\fwpuclnt.dll
0x73250000   0x00008000   C:\Windows\System32\rasadhlp.dll

Offline

#2 24-06-21 08:25:24

Mariogod
Member
Registered: 24-06-21
Posts: 2

Re: i cannot log in please help

when log in to char page it show
00000001 sprite\¾Ç¼¼»ç¸®\³²\³²_sb_headwear.act
00000001 sprite\¾Ç¼¼»ç¸®\³²\³²_sb_headwear.spr

Offline

#3 24-06-21 10:18:56

Admin
Administrator
Registered: 01-12-19
Posts: 123

Re: i cannot log in please help

hello, you need to reset look all of your characters. you may check this changelogs.

======================
CHANGELOGS 8 JUNE 2021
======================
- Overhaul and remake the database to support newer client

PS: Please redownload this new client and if you encounter the error when selecting character, please go to server website and reset your character look. This is because some of the hairstyles has been removed due to compatibility issue with new client. Login your ID in server website, click on 'My Account', after that click on your character name then you will see small tab 'Reset Look' on top of your screen. Just click on it and you're done. Repeat this step to all of your characters. I will fix this issue from time to time. Any bugs or errors should be reported immediately.

http://elements-ro.com/?module=pages&ac … =downloads

Offline

Board footer

Powered by Elements-RO